زمان‌بندی

۸:۴۵ الی ۹:۱۵

عکس هادی مرادی

شروع برنامه، سرود ملی و مقدمه دبیر اجرایی

هادی مرادی

مدیر دیجیتال مارکتینگ الوپیک، دبیر اجرائی و مجری

۹:۱۵ الی ۹:۴۵

چگونه با هک رشد، ۲ میلیون کاربر جذب کرده ایم؟

سپهر خادم

مدیر بازاریابی کرفس

۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰

هم‌زیستی جامعه و بازار

بابک بنیادی

مدیر بازاریابی trip.ir

۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰

دیجیتال مارکتینگ بین الملل

محمد معین

مدیر محصول Booking.com

۱۱:۰۰ الی ۱۱:۴۵

پذیرایی و شبکه سازی

۱۱:۴۵ الی ۱۲:۳۰

گزارش ادتک ایران در سال ۲۰۱۹

محمدرضا ازلی

بنیانگذار تکراسا و رویداد راه ابریشم

۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

روابط عمومی برای استارت‌آپ‌ها : بیهوده یا ضروری؟

آرش-برهمند

گرداننده :‌ آرش برهمند

سردبیر ماهنامه پیوست

پنلیست‌ها

جلال-روحانی

جلال روحانی

راهبر ارشد بازاریابی اسنپ تریپ

سحر-افاضلی

سحر افاضلی

کارشناس ارتباطات و روابط عمومی

مسعود-فیاضی

مسعود فیاضی

مدیر روابط عمومی سامسونگ ایران

حمید-جعفری

حمید جعفری

مدیر روابط عمومی علی بابا

امیر-حسن-موسوی

امیر حسن موسوی

مدیر روابط عمومی دیجیکالا

۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

صرف نهار

۱۴:۳۰ الی ۱۴:۵۰

Programmatic Advertising

حمید مجاهدنیا

مدیر محصول و عملیات آژانس تبلیغاتی دیما

۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۰

بازاریابی دیجیتال از جایگاه برند

حامد توفیقی

مدیر دیجیتال مارکتینگ کاله

۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰

ضرورت مارکتینگ آتومیشن (اتوماسیون بازاریابی) برای کسب و کارهای آنلاین

عکس هادی مرادی

گرداننده :‌ هادی مرادی

مدیر دیجیتال مارکتینگ الوپیک، دبیر اجرائی و مجری

پنلیست‌ها

محسن رافایی

محسن رفایی

مدیر دپارتمان محصول تخفیفان

انوش-شفیعی

انوش شفیعی

مدیر دیجیتال مارکتینگ علی بابا

بهراد-زاری

بهراد زاری

مدیر عامل چابک

هادی-فرنود

هادی فرنود

هم بنیانگذار کاموا و رویداد جاده ابریشم

علیرضا-سمر

علی سمر

مدیر عامل پلتفرم سگمنتینو

۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵

پذیرایی و شبکه سازی

۱۷:۱۵ الی ۱۷:۴۵

بازاریابی داده محور

هیرمند لشگری

راهبر ارشد بازاریابی الوپیک

۱۷:۴۵ الی ۱۸:۰۵

سرویس Ad-hoc چطور کار میکند؟ راهکار توسعه دهندگان ایرانی iOS چیست؟

محمدامین برقعه ای

مدیر محصول سیبچه

۱۸:۰۵ الی ۱۸:۳۰

پرفورمنس مارکتینگ در اپلیکیشن های میلیونی

پویا خجسته

مدیر پرفورمنس مارکتینگ آپ

قسمت اول رویداد

از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

۸:۴۵ الی ۹:۱۵

شروع برنامه، سرود ملی و مقدمه دبیر اجرایی

‌ هادی مرادی‌

‌ هادی مرادی‌

‌ ‌ ‌ مدیر دیجیتال مارکتینگ الوپیک، دبیر اجرائی و مجری

۹:۱۵ الی ۹:۴۵

چگونه با هک رشد، ۲ میلیون کاربر جذب کرده ایم؟

‌ سپهر خادم

‌ سپهر خادم

‌ ‌ ‌ مدیر بازاریابی کرفس

۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰

هم‌زیستی جامعه و بازار

‌ بابک بنیادی

‌ بابک بنیادی

‌ ‌ ‌ مدیر بازاریابی trip.ir

۱۰:۳۰ الی ۱۱:۰۰

دیجیتال مارکتینگ بین الملل

‌ محمد معین

‌ محمد معین

‌ ‌ ‌ مدیر محصول Booking.com

۱۱:۰۰ الی ۱۱:۴۵

پذیرایی و شبکه سازی

۱۱:۴۵ الی ۱۲:۳۰

گزارش ادتک ایران در سال ۲۰۱۹

‌ محمدرضا ازلی

‌ محمدرضا ازلی

‌ ‌ ‌ بنیانگذار تکراسا و رویداد راه ابریشم

۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

روابط عمومی برای استارت‌آپ‌ها : بیهوده یا ضروری؟

‌ ‌ گرداننده :‌ آرش برهمند

‌ ‌ گرداننده :‌ آرش برهمند

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ سردبیر ماهنامه پیوست

پنلیست‌ها

جلال روحانی

راهبر ارشد بازاریابی اسنپ تریپ

سحر افاضلی

کارشناس ارتباطات و روابط عمومی

مسعود فیاضی

مدیر روابط عمومی سامسونگ ایران

حمید جعفری

مدیر روابط عمومی علی بابا

امیر حسن موسوی

مدیر روابط عمومی دیجیکالا

۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

صرف نهار

قسمت دوم رویداد

از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

۱۴:۳۰ الی ۱۴:۵۰

Programmatic Advertising

‌ حمید مجاهدنیا

‌ حمید مجاهدنیا

‌ ‌ ‌ مدیر محصول و عملیات آژانس تبلیغاتی دیما

۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۰

بازاریابی دیجیتال از جایگاه برند

‌ حامد توفیقی

‌ حامد توفیقی

‌ ‌ ‌ مدیر دیجیتال مارکتینگ کاله

۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰

ضرورت و فواید مارکتینگ آتومیشن برای کسب و کارها

‌ ‌ گرداننده :‌ هادی مرادی

‌ ‌ گرداننده :‌ هادی مرادی

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ مدیر دیجیتال مارکتینگ الوپیک، دبیر اجرائی و مجری

پنلیست‌ها

محسن رفایی

مدیر دپارتمان محصول تخفیفان

انوش شفیعی

مدیر دیجیتال مارکتینگ علی بابا

هادی فرنود

هم‌بنیانگذار کاموا و رویداد جاده ابریشم

بهراد زاری

مدیرعامل چابک

علی سمر

مدیر عامل پلتفرم سگمنتینو

۱۶:۳۰ الی ۱۷:۱۵

پذیرایی و شبکه سازی

۱۷:۱۵ الی ۱۷:۴۵

بازاریابی داده محور

‌  هیرمند لشگری

‌ هیرمند لشگری

‌ ‌ ‌ راهبر ارشد بازاریابی الوپیک

۱۷:۴۵ الی ۱۸:۰۵

سرویس Ad-hoc چطور کار میکند؟ راهکار توسعه دهندگان ایرانی iOS چیست؟

‌ ‌ محمدامین برقعه ای

‌ ‌ محمدامین برقعه ای

‌ ‌ ‌ مدیر محصول سیبچه

۱۸:۰۵ الی ۱۸:۲۵

پرفورمنس مارکتینگ در اپلیکیشن های میلیونی

‌ ‌ پویا خجسته

‌ ‌ پویا خجسته

‌ ‌ ‌ مدیر پرفورمنس مارکتینگ آپ

۱۸:۳۰ الی ۱۸:۴۵

اختتامیه و عکس یادگاری رویداد

بلیت عادی

۴۰۰ بلیت بعدی، تا ۳۰ آبان
هزار تومان ۲۰۷
 • حضور در رویداد
 • دانلود ویدئو رویداد
 • دانلود فایل‌های ارائه

بلیت زود هنگام

فقط ۳۰۰ بلیت اول، تا ۲۲ آبان
هزار تومان ۱۵۷
 • حضور در رویداد
 • دانلود ویدئو رویداد
 • دانلود فایل‌های ارائه
ویژه

خرید ویدئو رویداد

ارائه ویدئو کامل رویداد
هزار تومان ۸۰
 • دانلود ویدئو رویداد
 • دانلود فایل‌های ارائه

بلیت عادی

۴۰۰ بلیت بعدی، تا ۳۰ آبان
هزار تومان ۲۰۷
 • حضور در رویداد
 • دانلود ویدئو رویداد
 • دانلود فایل‌های ارائه

بلیت زود هنگام

فقط ۳۰۰ بلیت اول، تا ۲۲ آبان
هزار تومان ۱۵۷
 • حضور در رویداد
 • دانلود ویدئو رویداد
 • دانلود فایل‌های ارائه
ویژه

خرید ویدئو رویداد

ارائه ویدئو کامل رویداد
هزار تومان ۸۰
 • دانلود ویدئو رویداد
 • دانلود فایل‌های ارائه

حامیان رویداد

حامیان رویداد

سخنرانان

محمدرضا ازلی

بنیانگذار تکراسا و رویداد راه ابریشم

هیرمند لشگری

راهبر ارشد بازاریابی الوپیک

هادی فرنود

هم‌بنیانگذار کاموا و رویداد جاده ابریشم

سحر افاضلی

کارشناس ارتباطات و روابط عمومی

حامد توفیقی

مدیر دیجیتال مارکتینگ کاله

عکس هادی مرادی

هادی مرادی

مدیر دیجیتال مارکتینگ الوپیک

محمد معین

مدیر محصول Booking.com

انوش شفیعی

مدیر دیجیتال مارکتینگ علی بابا

بابک بنیادی

مشاور سئو شیپور

محسن رفایی

مدیر دپارتمان محصول تخفیفان

محمدامین برقعه ای

مدیر محصول سیبچه

آرش برهمند

سردبیر ماهنامه پیوست

امیر حسن موسوی

مدیر روابط عمومی دیجیکالا

جلال روحانی

راهبر ارشد بازاریابی اسنپ تریپ

بهراد زاری

مدیرعامل چابک

علی سمر

مدیر عامل پلتفرم سگمنتینو

مسعود فیاضی

مدیر روابط عمومی سامسونگ ایران

پویا خجسته

مدیر پرفورمنس مارکتینگ آپ

حمید جعفری

مدیر روابط عمومی علی بابا

سپهر خادم

مدیر بازاریابی کرفس

حمید مجاهدنیا

مدیر محصول و عملیات آژانس تبلیغاتی دیما

سخنرانان

محمدرضا-ازلی

محمدرضا ازلی

بنیانگذار تکراسا و رویداد راه ابریشم

آرش-برهمند

آرش برهمند

سردبیر ماهنامه پیوست

هیرمند لشگری

هیرمند لشگری

راهبر ارشد بازاریابی الوپیک

امیر-حسن-موسوی

امیر حسن موسوی

مدیر روابط عمومی دیجیکالا

هادی-فرنود

هادی فرنود

هم‌بنیانگذار کاموا و رویداد جاده ابریشم

جلال-روحانی

جلال روحانی

راهبر ارشد بازاریابی اسنپ تریپ

سحر-افاضلی

سحر افاضلی

کارشناس ارتباطات و روابط عمومی

بهراد-زاری

بهراد زاری

مدیرعامل چابک

حامد-توفیقی

حامد توفیقی

مدیر دیجیتال مارکتینگ کاله

علیرضا-سمر

علی سمر

مدیر عامل پلتفرم سگمنتینو

عکس هادی مرادی

هادی مرادی

مدیر دیجیتال مارکتینگ الوپیک

محمد-معین

محمد معین

مدیر محصول Booking.com

مسعود-فیاضی

مسعود فیاضی

مدیر روابط عمومی سامسونگ ایران

انوش-شفیعی

انوش شفیعی

مدیر دیجیتال مارکتینگ علی بابا

پویا-خجسته

پویا خجسته

مدیر پرفورمنس مارکتینگ آپ

بابک-بنیادی

بابک بنیادی

مشاور سئو شیپور

حمید-جعفری

حمید جعفری

مدیر روابط عمومی علی بابا

محسن رافایی

محسن رفایی

مدیر دپارتمان محصول تخفیفان

سپهر-خادم

سپهر خادم

مدیر بازاریابی کرفس

محمدامین-برقعه-ای

محمدامین برقعه ای

مدیر محصول سیبچه

حمید-مجاهدنیا

حمید مجاهدنیا

مدیر محصول و عملیات آژانس تبلیغاتی دیما

تیم دی ام تاک

عکس هادی مرادی

هادی مرادی

بنیانگذار و دبیر اجرایی

مهدی کافی

هم‌بنیانگذار و دبیر علمی

عکس علیرضا جعفرخانی

علیرضا جعفرخانی

مدیر مارکتینگ

عکس محسن نایه

محسن نایه

مدیر عملیات

تیم دی ام تاک

عکس هادی مرادی

هادی مرادی

بنیانگذار و دبیر اجرایی

عکس علیرضا جعفرخانی

علیرضا جعفرخانی

مدیر مارکتینگ

مهدی کافی

هم‌بنیانگذار و دبیر علمی

عکس محسن نایه

محسن نایه

مدیر عملیات